در طراحی آشپزخانه باید به میزان فضایی که در اختیار داریم توجه کرد.

 

[ipano id=”3″]

 

طراحی آشپزخانه مدرن

 

نوع چیدمان در طراحی آشپزخانه

در طراحی آشپزخانه ها امروزه نوع چیدمان وسایل برای بهینه سازی فضای اشپزخانه اهمیتی بسیار پیدا کرده به طوری که ازروش های نوین در طراحی اشپزخانه استفاده که میشود. طراح تمامی قسمت های اشپزخانه را با کمترین هزینه و بدون اتلاف فضا برای شما وآسودگی خیال شما شخص خانه دار بهینه سازی میکند.

آشنایی با فضا ها در طراحی آشپزخانه

سینک،اجاق گاز،یخچال فریزر، دیگر قفسه ها و کابینت ها به طور هماهنگ و با فاصله ای معین چیده میشوند فضا های موجود در اشپزخانه با رنگ های مختلف تفکیک شده است.

 

آشنایی با فضا ها در طراحی آشپزخانه مدرن

تعریف رنگ ها:

  • رنگ قرمز به معنای فضای پخت و پز
  • رنگ ابی به معنای فضای شستشو
  • رنگ زرد به عنوان فضای انجام کارهای روزمره
  • رنگ سبز برای یخچال و فضای ذخیره سازی
  • قسمت های کرم رنگ کابینت ها میباشند

 

انواع اشکال در طراحی آشپزخانه

چیدمان ها به اشکال ردیفی و به شکل حرف u و L انگلیسی در طراحی آشپزخانه لحاظ میشوند که در طرح های زیر قابل مشاهده است در طرح های زیر فضا ها به رنگ های مختلف نشان داده شده است:

انواع اشکال در طراحی آشپزخانه مدرن


11 قانون ساده و مهم در طراحی آشپزخانه

 

قانون اول در طراحی آشپزخانه – فاصله ی مجاز باز شدن درب اشپزخانه

اولین محیط کاری باید 40 سانتی متر فضای مجاز با درب اشپزخانه فاصله داشته باشد که با احتساب حد مجاز بازشوی در این مقدار به 120 سانتی متر میرسد. در صورتی که آشپزخانه ای دارید که عرض ان کمتر از 180 سانتی متر است و یا در اشپزخانه هایی با طراحی ردیفی باید از کابیینت و قفسه هایی که عمق آن ها کمتر از 60 سانتی متر است استفاده کنید.

شاید نیاز باشد دوباره اشپزخانه خود را طراحی کنید.

فاصله ی مجاز باز شدن درب آشپزخانه در طراحی آشپزخانه مدرنقانون دوم در طراحی آشپزخانه – فاصله ی بین کابینت ها و قفسه ها

باید بین هر ردیف از کابینت ها و فضا ها در حدود 120 سانتی متر فاصله بگذارید تا اشخاص بتوانند در صورت باز بودن درب های وسایلی همچون فر،ماشین ظرف شویی،کابینت ها که معمولا در حدود 60 سانتی متر هستند،بتوانند به راحتی عبور کنند.

فاصله ی 150 سانتی متر امکان حرکت راحت را در اشپزخانه محیا میکند.

 

قانون سوم در طراحی آشپزخانه – مثلث کار در اشپزخانه

قانون مثلث فرضی محیط کاراشپزخانه که در طراحی اشپزخانه امری مهم میباشد بیان میشود که اضلاع مثلث هر کدام باید به طور میانگین از 1.2 متر تا 2.7 متر باشند.

 

در هرگوشه ی این مثلث محل قرار گیری اجاق گاز سینک و یخچال باید مشخص شود تا برای شخص خانه دار نهایت سهولت در عملکرد را به همراه داشته باشد.

مثلث کار در آشپزخانه - طراحی آشپزخانه مدرن

قانون چهارم در طراحی آشپزخانه – ارتفاع بین کابینت های نصب شده بر دیوار با سطح کار

کابینت های نصب شده بر دیوار حداقل باید40 سانتی متر با سطوح زیرین که برای انجام کار و تهیه غذا استفاده میشوند فاصله داشته باشند .

ارتفاع بین کابینت های نصب شده بر دیوار با سطح کار - طراحی آشپزخانه مدرن

قانون پنجم در  – فاصله ی مناسب درب ها

باید تمامی درب های کابینت ها در جهت یکسان باز شوند تا هیچگونه مشکلی در استفاده از آن ها وجود نداشته باید و یا درب های ورودی نباید با یکدیگر تلاقی داشته باشند.

فاصله ی مناسب درب ها در طراحی آشپزخانه مدرن

 

قانون ششم در طراحی آشپزخانه – فاصله مجاز در پشت صندلی ها

برای عبور و مرور راحت تر در پشت میز ناهار خوری و صندلی ها باید حداقل 80 سانتی متر فضا در نظر گرفته شود.اگر در خانه فرد معلول وجود دارد در حدود 110 سانتی متر باید فضا در نظر گرفته شود تا شخص معلول به راحتی با صندلی چرخدار عبور کند.برای استفاده راحت سایرین از میز شام به طوری که در زمان عبور فرد با صندلی چرخدار مشکلی نباشد بهتر است 150 سانتی متر فاصله در نظر گرفته شود.

فاصله مجاز در پشت صندلی ها

قانون هفتم در طراحی آشپزخانه – فضای کار و تهیه ی غذا

در کنار سینک در حداقل 80 سانتی متر فضا برای انجام کار،تهیه و آماده سازی اولیه غذا نیاز داریم.

قانون هشتم در طراحی آشپزخانه- اجاق گاز

کمترین فضایی که در اطراف اجاق گاز نیازمیباشد 30 سانتی متر است.همچنین برای اجاق گاز های غیر استاندارد و معمولی که خطر آتش سوزی در آنها بسیار است 60 سانتی متر فضا مورد نیاز است.

اجاق گاز

قانون نهم در طراحی آشپزخانه – عبور از آشپزخانه

محل قرار گیری آشپزخانه باید طوری باشد که سایرین در منزل از آن برای عبور مرور غیر ضروری استفاده نکنند ; در محیط کار و مثلث کار آشپزخانه حضور نداشته باشند.

قانون دهم در طراحی آشپزخانه – محل قرار گیری سینک ظرفشویی

سینک ظرفشویی باید در مرکز مثلث کار به طوری که در فضایی که بیشترین استفاده از آن میشود قرار گیرد.

محل قرار گیری سینک ظرفشویی

قانون یازدهم در طراحی آشپزخانه – ماشین ظرفشویی

محل قرار گیری ماشین ظرفشویی باید با 50 سانتی متر فاصله از دیوار انتخاب شود ; تا خانه دار به راحتی برای قرار دادن ظروف از 2 طرف بتواند فضا داشته باشد.