همه پست ها توسط شیوا فلاحتی

صفحه اصلی مقالات ارسال شده توسط شیوا فلاحتی
معماری و الهام از طبیعت

فرم در معماری

فرم در معماری به چه معناست؟ معماران برای ایجاد فرم از چه منابعی الهام میگیرند؟ هندسه فرم و فضا چه تاثیری بر نمای ظاهری ساختمان میگذارد؟ آیا فرم ساختمان برای طراحی دا...
Instagram