آرشیو دسته بندی: سبک پست مدرن

صفحه اصلی آرشیو با دسته بندی "سبک پست مدرن"
معماری پسامدرن

معماری پسامدرن

معماری پسامدرن و همه چیز درباره ی آن جایی باید معماری پسامدرن پا به عرصه ی وجود می نهاد. به هرحال دگرگون سازی سنت های ساخت و ساز، به گونه ای که بتوان آنها را به شکلی شای...
معماری پست مدرن

معماری پست مدرن چیست؟

همه چیز در مورد معماری پست مدرن لفظ انگلیسی آن می شود همان Postmodern Architecture. معماری پست مدرن دسته بندی های متفاوتی را دارد. برای درک بهتر معماری پست مدرن باید ابتدا مفهوم ...
Instagram