آرشیو برچسب ها: سایت تخصصی طراحی نمای ساختمان

صفحه اصلی پست های برچسب شده "سایت تخصصی طراحی نمای ساختمان"
نما رومی - طراحی نما

نمای رومی 

  نمای رومی نمای ساختمان از مهم ترین بخش های طراحی هربنا است که به آن هویت میبخشد.اولین بخش از هر سازه نمای آن است که مشخصا توسط اکثر افراد دیده می شود و جلوه ی بصری ب...
Instagram