آرشیو برچسب ها: نمای رومی و لندنی

صفحه اصلی پست های برچسب شده "نمای رومی و لندنی"
نما رومی - طراحی نما

نمای رومی 

  نمای رومی نمای ساختمان از مهم ترین بخش های طراحی هربنا است که به آن هویت میبخشد.اولین بخش از هر سازه نمای آن است که مشخصا توسط اکثر افراد دیده می شود و جلوه ی بصری ب...
Instagram