همه پست ها توسط مصطفی فرید

صفحه اصلی مقالات ارسال شده توسط مصطفی فرید
روند طراحی نما

روند طراحی نما

روند طراحی نما رویکرد کلی اینجانب در این مقاله، طراحی نماهای موجود در بازار معماری ایران است، پروژه هایی که در این مقاله به آن پروژه های محدود میگوییم.  طراحی ای که...
طراحی اتاق خواب کودک

طراحی اتاق خواب کودک

طراحی اتاق خواب کودک طراحی اتاق خواب کودک یکی از دغدغه های مهم زوجین مخصوصا در زمان ورود اولین فرزند است. اگر بدنبال یک ایده ی ویژه برای طراحی اتاق خواب کودک خودتان هس...
Instagram