آرشیو ماهانه: اسفند 1400

معماری و توسعه پایدار

معماری پایدار چیست؟

معماری پایدار دارای تعاریف متنوعی است اما خیلی از ما آن را با معماری سبز اشتباه میگیریم. پایداری و اصول آن با معماری سبز تفاوت دارد. با افزایش جمعیت کره زمین و پیشرفت ...
Instagram