آرشیو ماهانه: خرداد 1401

عکاسی معماری

عکاسی معماری چیست؟

عکاسی معماری رشته ی پیوند عکاسی و معماری است. عکاسی از پروژه های معماری به دلایل و مقاصد گوناگونی ممکن است انجام گیرد. همچنین فرد عکاس نیز باید دید وسیعی از هر دو رشته ...
Instagram