آرشیو ماهانه: خرداد 1401

طراحی نما آجری

نمای آجری ساختمان

نمای آجری از جمله نماهایی است که امروزه برای ساختمان ها انتخاب می شود. آجر یکی از قدیمی ترین متریال های معماری به خصوص در ایران است. به دلیل شرایط اقلیمی ایران این متر...
عکاسی معماری

عکاسی معماری چیست؟

عکاسی معماری رشته ی پیوند عکاسی و معماری است. عکاسی از پروژه های معماری به دلایل و مقاصد گوناگونی ممکن است انجام گیرد. همچنین فرد عکاس نیز باید دید وسیعی از هر دو رشته ...
Instagram