آرشیو ماهانه: اردیبهشت 1399

صفحه اصلی 1399 اردیبهشت

روف گاردن یا بام سبز

روف گاردن یا بام سبز روف گاردن یا بام سبز در معماری امروزی نقش مهمی ایفا میکند.اجرای روف گاردن مزایای فراوانی دارد.بام سبز فضای جدیدی به ساختمان ها می افزاید و باعث اس...
طراحی محوطه سازی

طراحی محوطه سازی در معماری

طراحی محوطه سازی در معماری طراحی محوطه سازی در معماری ممکن است در ابتدا کاری گنگ و یا حتی بی مفهوم جلوه کند اما وقتی با زیر و بم این کار و تاثیرات آن برفضا آشنا شوید قط...

سبک کلاسیک در طراحی داخلی

سبک کلاسیک در طراحی داخلی سبک کلاسیک در طراحی داخلی طرفداران بسیار زیادی دارد.سالهاست که این سبک به عنوان سبکی لوکس و اشرافی به مردم شناسانده شده است. در واقع سبک کلا...
معماری کلاسیک

معماری کلاسیک

معماری کلاسیک معماری کلاسیک برگرفته شده از معماری روم و یونان در قرون 4 و 5 پیش از میلاد است. این سبک از معماری به دلیل شرایط جغرافیایی، مذهبی، فرهنگی و انسانی به وجود ...
Instagram