آرشیو ماهانه: شهریور 1400

صفحه اصلی 1400 شهریور
معماری و صنعت گردشگری

معماری و صنعت گردشگری

معماری و صنعت گردشگری یا توریسم ارتباط عمیقی با یکدیگر دارند. اما این ارتباط از زمانی مورد توجه قرار گرفت که صنعت گردشگری به صورت یک نقطه قوت در کشورها مطرح شد. به طور ...

طراحی نمای کافی شاپ

طراحی نمای کافی شاپ به اندازه ی طراحی داخلی آن اهمیت دارد. اولین موضوعی که به چشم بیینده می آید نمای خارجی است. عوامل جذب کننده در نما و طراحی درست می تواند باعث جذب مش...
Instagram