آرشیو ماهانه: فروردین 1401

صفحه اصلی 1401 فروردین
سیرکولاسیون در معماری

سیرکولاسیون در معماری چیست؟

سیرکولاسیون در معماری به معنی دسترسی می باشد. دسترسی شاید کلمه ای سطحی به نظر بیاید و آنچه را که در معماری یک فضا رخ میدهد را به طور کامل بیان نکند. اما بهتر است بدانیم ...
Instagram