همه پست ها توسط مهدی محمدرضایی

صفحه اصلی مقالات ارسال شده توسط مهدی محمدرضایی
معماری پست مدرن

معماری پست مدرن چیست؟

همه چیز در مورد معماری پست مدرن لفظ انگلیسی آن می شود همان Postmodern Architecture. معماری پست مدرن دسته بندی های متفاوتی را دارد. برای درک بهتر معماری پست مدرن باید ابتدا مفهوم ...
Instagram